Kwiecień 2020

Ewa Nicewicz–Staszowska

Italianistka, doktor literaturoznawstwa, badaczka włoskiej literatury XIX i XX wieku, tłumaczka. Żona i mama. Od kilkunastu lat uzależniona od Półwyspu Apenińskiego i kawy.