artykuły

O zapożyczeniach z języków środziemnomorskich

Zapożyczenia językowe to naturalny proces związany z kontaktami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Im częstsze, tym więcej nowych słów w języku. Im język bardziej prestiżowy, tym większy ma wpływ na pozostałe. Warto zajrzeć do słownika języka polskiego, żeby przekonać się, jak wiele zapożyczyliśmy z łaciny, greki, języka francuskiego, włoskiego, a także innych języków basenu Morza Śródziemnego z tureckim i hebrajskim i arabskim włącznie. Odkryjmy wspólnie historię swojsko brzmiących słów, które przyszły do nas z Południa!

więcej wpisów