cyklicznie

życzenia znad morza

Budowniczy mostów

Łączenie – jedno z najpiękniejszych działań, jakie można sobie wyobrazić – to główne zadanie mostu, który w kulturze ludów śródziemnomorskich odegrał i nadal odgrywa ogromne symboliczne znaczenie. Most spaja, scala, pozwala na ruch, dialog, wymianę. Jego przebycie obrazuje zmianę, przejście z jednego stanu w drugi – umożliwia więc to, o czym pisał Heraklit: jedyną rzecz, której możemy być absolutnie pewni. Świadomość perspektywy przejścia, którą symbolizuje most, jest natomiast konieczna do zdobycia umiejętności horacjańskiego chwytania chwili.

więcej wpisów