kultura

sztuki piękne

Moment, wieczność, narracja. Czas w  sztuce

Czas to, obok wieczności, najbardziej nieuchwytna materialnie kategoria pojęciowa. Czy można czas odczuwać? Czy da się przedstawić czas sam w sobie, czy tylko w relacji do innych zjawisk, przede wszystkim ruchu? Czas i ruch są wszak sobie najbliższe – przemieszczanie i zmienność odbywają się w czasie, a do upływu czasu potrzebny jest ruch; zresztą samo sformułowanie „upływ czasu”, „czas płynie” ruch sugeruje. W jaki sposób można pochwycić czas i pokazać go na obrazie i w rzeźbie?

więcej wpisów