Katarzyna Marciniak, Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem

129.00