Jakub Zarzycki

Historyk sztuki i filolog polski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim i rzymskiej La Sapienzy, gdzie przygotowuje pracę L'Italia immaginata. Włochy i Włosi w polskiej kulturze wizualnej w latach 1861-1914. Bywa również krytykiem i kuratorem wystaw sztuki współczesnej.