Jarosław Mikołajewski

Poeta, italianista, reporter. Ostatnio ogłosił zbiór wierszy Listy do przyjaciółki (2017).