grudzień 2022

Zofia Anuszkiewicz

Italianistka, tłumaczka, badaczka średniowiecza. Lubi polską architekturę lat dziewięćdziesiątych oraz czytanie i rozmyślanie o historii i cywilizacji.