ludzie

Poetą był dzięki greckiemu powietrzu. O lordzie George’u Byronie

Lord George Gordon Byron, wybitny poeta doby romantyzmu, był najsławniejszym cudzoziemcem przybyłym na teren Grecji, aby walczyć o wyzwolenie Hellady. Wierzył, że wspomagając powstanie finansowo i moralnie, pielęgnuje w sobie idee starożytnych.

więcej wpisów