ludzie

W słońcu wiecznie zielonego ucha. O Giannim Rodarim z Jarosławem Mikołajewskim rozmawia Ewa Nicewicz

W 2020 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych włoskich autorów dla dzieci i młodzieży, Gianniego Rodariego (1920–1980), laureata Nagrody im. Hansa Christiana Andersena – najważniejszego międzynarodowego odznaczenia przyznawanego za twórczość dla dzieci. Polscy czytelnicy mogli zapoznać się z jego utworami już w PRL-u dzięki znakomitej pracy translatorskiej Janusza Minkiewicza, Zofii Ernstowej czy Hanny Ożogowskiej. Po ’89 roku najważniejszym tłumaczem tekstów Rodariego jest bez wątpienia Jarosław Mikołajewski – poeta, pisarz, italianista, autor 6 cieszących się dużym powodzeniem przekładów prozą i wierszem. Spotykamy się więc, żeby porozmawiać o początkach fascynacji włoskim twórcą i tłumaczeniu jego książek.

więcej wpisów