artykuły

Arystoteles o zdziwieniu

Stagiryta przypomina nam, że nie da się odkrywać świata bez zadawania pytań.

Arystoteles (384–322 r.p.n.e.), zwany też Stagirytą, uważany jest za jednego z trzech najsłynniejszych filozofów antycznej Grecji (obok Platona i Sokratesa). Stworzył spójny system filozoficzny, który silnie wpłynął na całą europejską myśl oraz na rozwój nauki. Za przełomowe uważa się jego rozumienie człowieka: zdefiniował go jako zwierzę rozumne, a więc byt cielesny, który posługuje się intelektem.


marzec 2017

Przełomy

Punkty zwrotne, przewroty, zmiany, rewolucje. Wiosenne przebudzenie, pokonana ciemność i nowe początki.


kalendarz wpisów

POPRAWIAMY FORMĘ

Nasza strona jest w przebudowie. Pewne funkcje mogą nie być dostępne. Dziękujemy za cierpliwość!