artykuły

Konferencja naukowa ItaliAMO. Upowszechnianie wiedzy italianistycznej w środowisku akademickim i pozaakademickim

Redakcja

W czerwcu w Łodzi odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa dla italianistów.

Międzynarodowa konferencja naukowa ItaliAMO. Upowszechnianie wiedzy italianistycznej w środowisku akademickim i pozaakademickim ma stanowić okazję do obchodów dwóch jubileuszy związanych z  italianistyką na Uniwersytecie Łódzkim. Przede wszystkim okrągłą rocznicę obchodził niedawno Zakład Italianistyki, który dał początek kierunkowi filologia włoska na naszej uczelni i  zdołał potwierdzić swoją ważną pozycję w polskich i międzynarodowych studiach nad  językiem, literaturą i kulturą Włoch. Zakład może pochwalić się coraz bogatszym dorobkiem naukowym w kilku dyscyplinach, licznymi publikacjami pracowników, organizacją wielu wydarzeń naukowych, także o randze międzynarodowej. Zespół łódzkich italianistów sukcesywnie powiększa się, zdobywa nowe stopnie naukowe, a grono studentów i absolwentów angażujących się w działalność w zakresie krzewienia języka włoskiego i kultury Włoch stale się poszerza. Dowodem na to jest powstałe wkrótce po  rozpoczęciu kształcenia na kierunku filologia włoska Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO, którego dziesięciolecie chcemy szczególnie uczcić w ramach planowanych obchodów. Wśród licznych działań naukowych i  popularyzatorskich grupy młodych italianistów z Łodzi wyjątkowe miejsce zajmuje publikacja dwujęzycznego czasopisma popularnonaukowego ItaliAMO. Periodyk pozwala jego twórcom i czytelnikom zgłębiać szeroko pojętą wiedzę na temat Włoch. Jego tematyka skupia się na zagadnieniach italianistycznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Ta idea, doceniana nie tylko przez czytelników, ale i kapituły nagród wyróżniających nasze przedsięwzięcia na  rzecz promocji nauki i kultury, przyświeca nam w organizacji niniejszej konferencji. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu wszystkich, którzy w ramach różnych dyscyplin naukowych zajmują się studiami italianistycznymi.

Zapraszamy do dyskusji w następujących obszarach:
językoznawstwo (glottodydaktyka, onomastyka, dialektologia, językoznawstwo włoskie i porównawcze, socjolingwistyka, terminologia, translatoryka, lingwistyka tekstu i in.);
literaturoznawstwo (historia, teoria, dydaktyka literatury, tłumaczenia literackie i  in.);
nauki o kulturze i religii (sztuka, religia, media, film, teatr, opera i in.);
historia, socjologia, nauki polityczne;
inne powiązane ze studiami italianistycznymi.

 

Czas trwania wystąpienia 

20 min. 

 

Języki konferencji 

polski i włoski 

 

Publikacja 

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w postaci tomu monograficznego złożona z tekstów, które otrzymają dwie pozytywne recenzje. 

 

Organizatorzy konferencji 

SKN Italianistów UŁ ItaliAMO 

Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Komitet organizacyjny 

Kierownictwo 

dr Justyna Groblińska, dr Katarzyna Kowalik, mgr Dominika Kobylska 

 

Sekretarz 

Marta Mazur 

 

Współpraca 

Zuzanna Kolbus 

 

Komitet naukowy 

dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski – prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska – dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek – dr hab. prof. UŁ Agnieszka Woch – prof. Maria Teresa Girardi – prof. Silvia Gilardoni – prof. Sheyla Moroni – prof. Carla Bagna – prof. Roberto Menin – dr Karol Jóźwiak  

 

Zgłoszenia (udział w konferencji jest bezpłatny) 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

30.04.2022 (decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu zgłoszenia – do 10.05.2022) 

 

Dane w zgłoszeniu 

imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacja, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej, nr telefonu, informacje na temat planowanego wystąpienia (tytuł i abstrakt na ok. 200 słów) 

 

Sposób zgłoszenia 

Za pomocą załączonego formularza przesłanego na adres e-mail: italiamo.convegno@filologia.uni.lodz.pl 

 

Kontakt 

Adres 

Zakład Italianistyki IR UŁ ul. Pomorska 171/173 

90-236 Łódź 

 

E-mail 

italiamo.convegno@filologia.uni.lodz.pl 

 

E-maile kierownictwa  

justyna.groblinska@uni.lodz.pl katarzyna.kowalik@uni.lodz.pl  

dominika.kobylska@filologia.uni.lodz.pl  

 

Dodatkowe informacje 

Zakład Italianistyki UŁ
www.italianistyka.uni.lodz.pl