artykuły

Dante o okruchach raju

Wybitny włoski poeta zauważał w dziecięcym spojrzeniu blask tego, co wieczne.

Dante Alighieri (1265–1321) był włoskim poetą, filozofem i politykiem. Za jego największe dzieło uważa się poemat Boska komedia – szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej, w którym autor przedstawił wizję wędrówki przez zaświaty – Piekło, Czyściec i Raj.