artykuły

Eurypides o szczęściu

Starożytny dramaturg sugeruje, że optymizm i radość życia nie są nam dane odgórnie, ale wymagają ciężkiej pracy.

Eurypides, jeden z najwybitniejszych antycznych dramaturgów, urodził się około roku 480 p.n.e. na Salaminie. Był uczniem filozofów jońskich, a w swoich sztukach głosił ideę równości wszystkich ludzi, przez co popadał w konflikt ze zwolennikami tradycyjnych stosunków społecznych. Uważa się go za ojca tragedii psychologicznej i tragikomedii, a jego twórczość nadal wywiera wpływ na teatr europejski.