kultura cytaty

O zgodzie

W delfickiej sentencji zgoda jest celem, który trzeba osiągnąć poprzez dynamiczny wysiłek.

Homonoian dioke – głosi słynna delficka sentencja. Zabiegaj o zgodę. Co ciekawe, dla antycznych Greków zabieganie o porozumienie z innymi miało charakter prawdziwego działania, nie zaś oczekiwania na to, by kompromis, pokój i solidarność nastąpiły same. Podobna wizja świata widoczna jest zresztą w  naszym „zabiegać”: biegać, biec do celu to w końcu wysiłek i trud, który trzeba świadomie podjąć. Grecki czasownik „dioko” oznacza zaś „ścigać”, „gonić”, „podążać za czymś”. Jak pisze Krzysztof Bielawski w Sentencjach delfickich (do nabycia tutaj), Grecy sugerują nam więc czynne podejmowanie działań, które do zgody prowadzą.