artykuły

Marek Aureliusz o biegu wypadków

Oto jeden z naszych ulubionych aforyzmów przypisywanych rzymskiemu cesarzowi. Wcielenie tej myśli w życie stanowić może prawdziwy przełom w sposobie, w jaki przeżywać będziemy rzeczywistość.

Marek Aureliusz (121–180) był cesarzem rzymskim, nazywanym jednocześnie filozofem na tronie. Jego dzieło zatytułowane Rozmyślania do dziś stanowi źródło inspiracji i potwierdza, że władca był człowiekiem skromnym, umiarkowanym, praktykującym filozofię stoicką. Uczył panowania nad emocjami; podkreślał, że świat jest teatrem, a ludzie aktorami, którzy odegrać muszą swoją – zwykle skromną – rolę.