artykuły

Paul Cézanne o rzeczywistości

Redakcja

Genialny francuski postimpresjonista w jednym zdaniu opisał różnorodność, ale i przypadkowość świata.

Paul Cézanne był francuskim postimpresjonistą. Jego obrazami zachwycał się Pablo Picasso i Henri Matisse, który nazywał go ojcem wszystkich malarzy. Uważa się, że jego twórczość stanowi pomost między impresjonizmem a kubizmem.