artykuły

Tales o rodzicach i dzieciach

Antyczny mistrz matematyki potrafił dokładnie przewidzieć rodzinną przyszłość, przypominając, jak ważna jest w niej wdzięczność.

Tales z Miletu – jeden z antycznych siedmiu mędrców – był greckim filozofem okresu przedsokratejskiego i przedstawicielem jońskiej filozofii przyrody. Uważa się go za za inicjatora badań nad przyrodą jako nauką.